Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego ZSR w Żłobiźnie wchodzą:

Przewodniczący -

Aleksandra Baranowska (III TAK)

Zastępca przewodniczącego -

Mateusz Sobyra (II TAK)

Sekretarz -

Karolina Kruk (III TAK)

Członek

Michał Rabenda (II TAK)

 

 

Opiekun:

mgr Małgorzata Kowal-Kowalczyk

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim od listopada 2008r. sprawuje mgr Małgorzata Kowal-Kowalczyk.
Samorząd Uczniowski ZSR w Żłobiźnie podejmuje wiele działań mających na celu uprzyjemnienie pobytu w szkole jej uczniom oraz nauczycielom.
Samorząd troszczy się o wystrój szkoły, organizację imprez, bezpieczeństwo w szkole jak i na terenie wokół niej.
Z inicjatywy SU corocznie w szkole odbywa się współzawodnictwo klas pt. „Klasa gospodarzem szkoły”. Każda klasa pełni dyżur szkolny, który trwa dwa tygodnie (harmonogram dyżurów na II semestr roku szkolnego 2010/2011). W tym czasie ich obowiązkiem jest dbanie o wystrój, bezpieczeństwo i porządek w szkole. Dyżurujący uczniowie zobowiązani są także do organizacji imprez (apele, akademie itp.), które w tym czasie zostały ujęte w harmonogramie pracy szkoły. Każdego roku współzawodnictwo klas odbywa się pod innym hasłem. W tym roku klasy przygotowują prezentację wybitnych postaci. Za podjęcie wyżej wymienionych działań klasy otrzymują punkty. Klasa z najwyższą ilością punktów zostaje „Gospodarzem szkoły” w kolejnym roku szkolnym. Szczegółowy regulamin współzawodnictwa można odnaleźć w zakładce Regulamin współzawodnictwa klas. SU przeprowadza na terenie szkoły wiele akcji charytatywnych.
Aktywnie uczestniczymy w akcjach, jak np. „Pomóż i Ty”, „Zdążyć z pomocą”, „Góra grosza”.
Czynnie angażujemy się także w akcje ekologiczne. Corocznie jesienią uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata”. W szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii, które następnie przekazywane są odpowiednim służbom.
Nasz poczet sztandarowy bierze udział w uroczystych mszach św.
Organizujemy imprezy okolicznościowe, spośród których wymienić można Andrzejki, Mikołajki, Walentynki.
Jeśli chcesz zobaczyć, co do tej pory udało nam się zrobić, odwiedź szkolną galerię zdjęć (Galeria zdjęć).
Jeśli uważasz, że jest tego ciągle za mało i przyjdziesz do nas ze swoimi oryginalnymi pomysłami, pomożemy Ci je zrealizować.